måndag 12 juni 2017

Om bankverksamhetens katastrofala inverkan på världen

Jättelänge sedan jag skrev nåt här. Har glömt hur man bäddar in.

Kolla denna video. Sprid den, vänligen.

https://youtu.be/3C-KHt9vi5k

fredag 17 februari 2012

Det mesta är sagt

Det är en tid sedan jag skrev nåt här. Orsaken är helt enkelt den att det började kännas som om det mesta redan sagts och de flesta missförhållanden redan avslöjats. Samma känsla lever vidare.

Dessutom finns det så många andra duktigare bloggare.


Bläddra gärna i bloggens tidigare inlägg. Det finns ju en hel del.

Ha det !

tisdag 21 juni 2011

Tänk om det var folkomröstning


Tänk om det var folkomröstning och folket fick valen:
1) Antingen låter vi, såsom nu, privata banker hitta på krediter som de skuldsätter stat och kommun med och folket får betala skatt för att betala dessa påhitt
eller
2) Staten skapar skuldfria pengar och spenderar ut till allmänna nyttigheter där det i demokratisk ordning röstas om att vad vi ska satsa på och vi slipper betala skatt till bankerna

Hur skulle du rösta?

måndag 23 maj 2011

Parasitstopp: om Libyen


Bloggen Ett Nytt Penningsystem

Bankerna vill inte att vi ska veta vad pengar är och de vill att vi ska tro att deras krediter är pengar. De gör det krångligt genom att blanda ihop begreppen mellan pengar och fordringar på pengar.

Bostadsobligationer är t.ex inte pengar, krediter är inte heller pengar. Bankernas bostadsinstitut hittar på bostadsobligationerna där bostäderna utgör ”säkerhet” – men obligationer är inte pengar utan fordran på pengar. Krediterna som finns på kundens konton är också fordringar på pengar som kunden har på banken. Men banken vill att kunderna ska tro att bankens påhittade krediter är pengar. Och de gör allt för att vi ska använda deras påhittade krediter som pengar.Läs resten av det långa inlägget här.

tisdag 17 maj 2011

Chartalism


Varför är bankerna ute efter Gaddaffi ?

One man with courage is a majority !

Life in Libya under Gaddafi:

1. Electricity for household use is free,

2. interest-free student loans,

3. a former student receives the average salary for their profession if they do not find a job after graduation,

4. the state offers jobs in every professional area with degrees,

5. Every unemployed person receives social assistance 15,000 $ a year,

6. after the entry into marriage state pays first apartment or house (150m2),

7. cars are sold at factory prices,

8. no national debt to speak of,

9. free healthcare and education, at all levels, yes, even university

10. state funds scholarships to pay for higher education abroad to anybody willing to go,

11. 25% of the population are college graduates

12. 40 loaves of bread costs $ 0.15,

13. water infrastructure has been built in the middle of the desert, facilitating farming in Sahara,

14. gasoline costs 8 dinars per liter (0.08 EUR),

15. only 6% of Libyans are "poor",

16. For each infant, the couple receives $ 5,000 for their needs.

YEAH GADDAFI IS A CRUEL DICTATOR FOR SURE:

+

*welfare - 730 $./month

* nurse salary - $ 1000.

* newborn aid $ 7,000.

* marriage aid- $ 64 000 aid for buying an apartment

* private business aid - 20 000 $.

* very low taxes

onsdag 27 april 2011

Intervju med civilperson i LibyenInse vem som är på de ondas sida..Sverige, Finland - Nato.

fredag 15 april 2011

Vaken:Libyen attackeras på grund av deras statsägda centralbank


Libyen attackeras på grund av deras statsägda centralbank

Published by Jin83 on 2011-04-14 (255 reads)

Libyen attackeras på grund av deras statsägda centralbank
Ellen Browns senaste artikel på Truthout beskriver hur Libyens starka ekonomi finansieras av centralbanken, som bland annat har enorma tillgångar i guld. Alla unga medborgare kan erhålla räntefria statslån på motsvarande 50 000 USD i Libyska Dinarer. Sjukvård och utbildningen är helt fritt. Visst har Libyen olja också. Men bara ca 2% av världsproduktionen. Men vad landet har som verkligen är en fara för de styrande krafterna i världen är den statskontrollerade centralbanken, helt självständig från BIS.

Libyen har dessutom agerat för att skapa en guldmyntfotsbaserad valuta, den traditionella muslimska Dinaren, att använda inom ett afrikanskt valutaområde. Dessa två faktorer är sannolikt huvudanledningen till NATOs attacker. Libyen är ett av de sista länder som inte underkastas de internationella bankirernas skuldnät. Och som aktivt strävar för att utöka sin frihet. Detta är något bankeliten inte tänker tolerera längre.

Klicka här för att läsa Ellen Browns artikel

alternativportalen.wordpress.com
källa: http://vaken.se/modules/smartsection/item.php?itemid=1127

UPPDATERING: 19.4 Intressant video där brittisk fredsorganisation bekräftar att INGA civila alls skulle ha dödats av Gadaffis militär.

torsdag 14 april 2011

Farrakhan avslöjar motiven bakom anfallet mot Libyen

..förutom att Louis Farrakhan inte tar upp en annan viktig fråga: det att kuppmakarna med västligt stöd fixat en ny centralbank. Läs Ellen Browns artikel:

onsdag 6 april 2011

Några ord inför riksdagsvalet


Den ekonomidemokratiska rörelsen har visat att offentlig skuldsätting är ren politik - det vill säga något som vissa personer godkänner helt medvetet - trots att alternativ finns.

Genom att fullfölja de reformer ekonomidemokraterna rekommenderar kommer vi att bli av med inte bara statskulden, kommunala skulder - utan vi kan äntligen börja leva som det var tilltänkt - dvs mer avslappnat, utan " krav på ekonomisk tillväxt" och utan onödig överföring av inkomst till den privatägda finansiella sektorn.

Finanssektorn svindyra tjänster kallas högtidligt "finansiering" - men är de fakto inget annat än enkel bokföring som vilken som hest offentligt anställd kontorist kan administrera.En ny ekonomidemokratisk era innebär att vi har råd att genomföra alla de projekt till vilka via harverkliga reala resurser: arbetskraft, byggmaterial, maskiner, utrustning och råmaterial.Framöver kan alla som påstår att vi har "brist på pengar" motbevisas. Fråga: Kan man ha brist på siffror i bokföringen? Svaret är uppenbart.

Någon inflation kommer inte att uppstå eftersom alla eventuella överloppspengar kan alltid tas ur cirkulation genom beskattning.

Ekonomidemokratiska reformer gör det möjligt att en rejäl grundinkomst kan betalas till medborgarna. Det hela är sist och slutligen en enkel sak att sköta och i sig självt en naturlig påföljd av industrisamhällets hutlösa framfart. Värdet av landets totalproduktionen och allt stigande produktivitet kan lätt omvandlas till en proportionlig och rättvis grundinkomst utan att man här behöver se några tecken på varken socialism eller vänstervridenhet.

Grundinkomstens största samhälleliga nytta är att den på mycket bred front gör det möjligt för hundratalstusen att förverkliga sin dröm - och sysselsätta sig själv.

Den kan bli ett abrupt slut på den systematiska utsugningen av det finska folket genom skuldsättning, ränta och skatter den dagen ekonomidemokraterna kommer åt att påverka dagens uppenbara missförhållanden.

Framtida generationer kommer att undra och skaka på huvudet då man begrundar hur finländska beslutsfattarna i sin dumdristighet så länge tillät finanskapitalisterna fortsätta med sin uppenbart parasititiska verksamhet - utan att man gjorde något åt ​​det.

Slutligen : Jag upplever nog att jag är på rätt väg då jag beskådar all den stora mängd post som jag mottagit från folk runt om i landet. Till dags dato börjar vi ha närmare tusen supporterkort insamlade.

söndag 3 april 2011

Ex-CIA Robert Steele om hur man fixar de största problemen

Rörande ord, tycker i varje fall jag som själv bloggat sedan 2007. Vad tycker du?

lördag 2 april 2011

Sanningen om koalitionens märkliga manöver ?Uppdatering 3.4 2011:

Ur libysk synpunkt börjar kriget kunde man dra paraleller till Vinterkriget 1939 mellan Sovjet och Finland


"The decisive issues in a the civil war are not weapons, training or leadership, although certainly these factors are important:
The basic difference between the military capability of the pro-government Libyan forces and the Libyan ‘rebels’, backed by both Western imperialists and ‘progressives,’ lies in their motivation, values and material advances.
Western imperialist intervention has heightened national consciousness among the Libyan people, who now view their confrontation with the anti-Gaddafi ‘rebels’ as a fight to defend their homeland from foreign air and sea power and puppet land troops – a powerful incentive for any people or army.

The opposite is true for the ‘rebels’, whose leaders have surrendered their national identity and depend entirely on imperialist military intervention to put them in power.
What rank and file ‘rebel’ fighters are going to risk their lives, fighting their own compatriots, just to place their country under an imperialist or neo-colonial rule?"

fredag 1 april 2011

Kan jordbävningar framkallas avsiktligt - som ett massförstörelsevapen ?

Lyssna på Benjamin Fulford. Kan detta vara möjligt..?


onsdag 30 mars 2011

Richard Werner om hur banker skapar krediter ur tomma intet
Thursday, March 31, 2011
Editorial note
The link to a new interview video with Richard Werner has been temporarily removed. Apologies for any inconvenience.


For other insights into banking, buy the book:
The Free Lunch- Fairness with Freedom
posted by Charles Bazlinton

http://the-free-lunch.blogspot.com/

Sanningen om Libyen

Lyssna och titta - och du inser hur man systematiskt ljugit för oss genom massmedia.

lördag 19 mars 2011

Är penningsystemet den slutliga boven i dramat även i Japan?

Man bör allvarligt fråga sig om det alls är klokt att privata företag som strävar att maximera sin avkastning till aktieägarna alls borde få syssla med att driva kärnkraftverk. Jag menar - tänk nu efter: om ledningen anser att man borde satsa mer på säkerheten ..men styrelsen kräver vinstutdelning.

Borde alla kärnkraftverk kanske övertas av den offenliga makten? Här måste man ju förstås även notera det att en skuldsatt stat med ansträngda finanser ingalunda nödvändigtvis är så benägen att investera i mera säkerhet...

Summan av kardemumman blir nog den att vi först måste få ett slut på allt vad statlig skuldsättning heter. Och det lyckas vi med genom att gå in för ett brett program enligt programmet ekonomisk demokrati.

Under ekonomidemokratiska förutsättningar finns det ALLTID pengar till det man gemensamt bestämmer att man bör ha råd med...UTAN skuldsättning.

fredag 11 mars 2011

Finansoligarki eller ekonomisk demokrati?


Finanskrisens och dessa svallvågor är ingalunda över. Den som tror allt är över har låtit sig luras av effekterna av att krisens bokföringsmässiga kreditförluster har socialiserats och till stor del spenderats.Finanssektorns har därmed livats upp och delat ut bonus som aldrig förr.
Finansektorns ökade konsumtion betyder mera pengar som cirkulerar en tid innan de begravs på diverse sparkonton, och verkan av detta missleder en tid dem som gör upp den ekonomiska statistiken.Gilla det eller inte – men vi lever i en ekonomi vars rätta benämning vore finansoligarki.

Motsatsen till detta – och det eftersträvansvärda – vore ekonomisk demokrati.

Oligarki betyder ett fåtal aktörer, felaktigt i media kallad ”finansmarknaden” uppe i sina marmorbepansrade torn avgör sinsemellan vilka branscher som får fördelaktig finansiering och vilka som får gå under. Samma aktörer med diverse utländska kolleger hunsar dessutom fritt med statsmaktens representanter – dvs och kräver säkerhet, ränta o amortering på lån som skapats från tomma luften.
Denna högt ansedda och furstligt avlönade finansieringverksamhet är med andra ord i det närmaste laboreringar med bokföringsmässiga poster som trollas fram med hjälp av tangetbord och bollas vidare från konto till konto.Substansen i denna salongsfinans saknas i det närmste totalt.
Det enda av värde är skuldsedeln som gäldenären undertecknat. Men frågan är hur mycket substans ett pappersark som bekräftar ett löfte att betala, är behäftat med….

Trixandet har kunnat fortgå i årtionden eftersom bankkrediten har kunnat växlas till lagliga betalningsmedel, dvs finska mark- eller eurosedlar. Den ekonomiska tillväxten som varit möjlig fram till idag har haft en fördröjande effekt på den tidsbomb som alltid hör till dylik verksamhet. Och då tidsbomben igen kreverar skall bankparasiten än en gång räddas.

En riksdag som har en politisk makt är i det närmaste tandlös utan den självklara och därtill hörande ekonomiska makten som en suverän stats högsta beslutande organ bör ha.Som jag ser det är det fullständigt befängt att statsmakten tvingas låna av privata företag som kallar sig banker. Trots bankdirektörns skenbart bekymrade min är bankernas enda mål att maximera den vinst som delas ut åt aktieägarna.
Och var i ligger det svåra i att skapa betalningsmedel? Statens folk borde ju nog själva klara av konstycket att knacka fram siffror som blir skuldfria pengar utan omvägar – om så önskas och beslutes? Alls som behövs är ett tangetbord, en dataskärm och ett bokföringsprogram.Vill man absolut fortsätta att fabricera nya pengar genom omvägen via statsskuldpapper så kan staten likväl ha en egen bank som monetariserar dessa precis om de privatägda bankerna gör. En egen bank kunde förse staten med likvida medel och uppbära ränta i proportion till vad dessa funktioner i verkligheten kostar. I bägge fallen slipper man betala furstligt för en enkel operation som i praktiken bara kostar en tusendedel av det som staten idag tvingas betala för den.

Lösningen vore att kontrollerat och elegant göra sig av med den parasitiska finansoligarkin och att stegvis införa ekonomisk demokrati i vårt land.

Faktum är nämligen, trots att de flesta andra finländare är omedvetna om det, att det finns tiotals liknande initiativ både i våra grannnländer i Mellan- och Syd-Europa och ute i världen.

Tillåt mig återkomma till dessa initiativ i senare bloggar. Flera av dem borde vara synnerligen intressanta med tanke på alla löften som serveras inför riksdagsvalet.

Slutligen några linkar till ett gediget material på 4 x 40 sidor – enbart på svenska:

http://files.meetup.com/409131/Pengar1.pdf

http://files.meetup.com/409131/Pengar2.pdf

http://files.meetup.com/409131/Pengar3.pdf

http://files.meetup.com/409131/Pengar4.pdf

torsdag 24 februari 2011

Helsinki Times presenterar bakgrunden till föreningen Ekonomisk Demokrati i Finland rf
http://www.helsinkitimes.fi/htimes/


Tyvärr måste man registrera sig för att läsa hela artikeln.

Använd gärna google translate till att få den till svenska.

A new movement wants to end private banks’ control of money creation, circulation and their control of the economy as a whole.

Countries and people alike paddle in an ever-spiralling whirlpool of debt, resolved to get through it as unscathed as possible without ever seriously embracing the possibility of another reality. One man in Finland is struggling to put forward this other reality to the nation. Lars Österman, an economics teacher at several vocational colleges, is setting up a new political party called Suomen Talousdemokratia (Economic Democracy Finland), which proposes “a change in paradigm” for the monetary system – and, indeed, for life as we know it.


Read more: Helsinki Times

Och som artikeln mycket riktigt påstår så strävar vi efter att bli ett nytt politiskt parti. Vägen dit är dock lång och stenbelagd. I skrivande stund har vi fått in endast dryga tusen supporterkort. Vi behöver få in 5000 totalt.
Våra ivrigaste aktivister ställer dock upp i riksdagsvalet. En del för Piratpartiet i Finland - en del för Förändring 2011. Själv finns jag bland Piraterna i Nylands valkrets. Röstnummern är ännu oklar.

söndag 13 februari 2011

En samhällsparasits evolution

Källa: hittat på FB men artistens namn syns så dethär må vara reklam för hans namn likväl.

tisdag 8 februari 2011

onsdag 19 januari 2011

Vad händer på Irland ?

Är nåt ovanligt på gång på Irland?

Enligt vissa nyheter har man tryckt upp till 51 miljarder euro på eget bevåg utan sedvanlig skuldkoppling.

Carl Norbergs analys:

Nu är det ett mycket anmärkningsvärt läge

Blir minst sagt förvånad över att ECB låter irländska centralbanken förfalska 51 miljarder euro

Irland centralbank förfalskade 51 miljarder euro ur luften. Beloppets värde backas inte upp av statsobligationer. Inte heller är det ett lån från ECB eller någon annan. Pengarna är falska i alla bemärkelser.

Fakta i detta är att centralbanken ökar sina kontantstöd till irländska banker som finansieras av att institutionen skriver ut egna pengar .

Irish Independent redovisar i går kväll att Central Bank of Ireland finansierar € 51 miljarder i ett nödlåneprogram genom att skriva ut sina egna pengar.

Nu kan man väl säga att vi befinner oss på målrakan.

Källor:

http://www.thedailybell.com/1690/End-of-Euro-Ireland-Prints-Own-Notes.html

http://globaleconomicanalysis.blogspot.com/2011/01/ecb-allows-irish-central-bank-to.html


http://www.independent.ie/business/irish/central-bank-steps-up-its-cash-support-to-irish-banks-financed-by-institution-printing-own-money-2497212.html

fredag 14 januari 2011