fredag 23 mars 2007

Om ekonomisk demokrati

Välkommen. Ekonomisk demokrati är kanske ett nytt begrepp för Dej. Låt mej därför med några ord utreda vad som avses.

Idag har vi som bor i dom nordiska länderna ett visst teoretiskt inflytande över politiken i våra länder genom att alla 18 år fyllda har rösträtt. Vi kan sålunda ge vår röst till någon som ställer upp i ett politiskt val. Vi kan även om vi vill ställa upp i ett val.

Alla 18 år fyllda har dessa samma rättigheter. Man kan därför påstå att vi har en allmän lika rätt att rösta på vem vi vill - eller att ställa upp i ett val. Följaktligen gäller här en politisk demokrati.

Demokrati betyder folkvälde. Vår politik kan sålunda definieras som baserad på folkets röster - och därmed sägas vara demokratisk.

Ekonomin däremot är inte demokratisk. Vi kan visserligen påverka vår egen personliga ekonomi på olika sätt - men inte den gemensamma ekonomin. Pengar ger makt - den som har kontrollen över pengarna har följaktligen mera makt över ekonomin. Den som har givits - eller tagit åt sig rättigheten att besluta om pengar har därmed en ekonomisk maktposition.

Våra pengar består av depositioner på bankkonton, av kontanter i form av sedlar och mynt,
av olika slag av checker och skuldsedlar.

Visste Du att bara 2-3% av alla pengar finns att få som sedlar och mynt som tryckts upp och delats ut av centralbanken i landet. Du frågar Dig vad resten består av. Svaret är att resten är enbart virtuala pengar - eller siffror på dataskärmar. Dessa virtualpengar har uppstått då vi
lånat pengar av en bank. Varje lån vi lyft har därmed ökat penningmängden.

Bankerna skapar sålunda nya pengar i takt med att nya lån beviljas. Dessa nya pengar som sprids ut på olika konton i bankerna blir en del av de pengar som cirkulerar i samhället.

Varje nytt banklån ökar penningmängden i samhället. Varje amortering minskar penningmängden. Bankerna har med andra ord i all tysthet givits rättigheten att skapa pengar.
Bankerna bestämmer vem som får eller inte får pengar. Bankerna har med andra ord en helt annan funktion i samhället än den som de flesta av oss inbillar oss att bankerna har. Bankerna skapar nya pengar s.a.s "ur tomma intet". Skriver någon bara på en skuldsedel så skapar man på bankerna nya pengar som motsvarar beloppet på skuldseldeln genom att knacka litet på datorn.

Kontrollen över vem som får eller inte får pengar är inte demokratisk. Lika litet demokrati hittar vi då vi undrar över hur mycket pengar som fram till idag har skapats eller kan skapas framöver.

Vi har med andra ord ingen ekonomisk demokrati.

Min uppfattning är den att så gott som varje individ skulle understöda införandet av någon form av ekonomisk demokrati - bara man visste om dessa grava missförhållanden och maktmissbruket inom banksektorn.

Det är nämligen så att man inte talar öppet om dessa frågor varken på ledarspalter eller i samhällsdebatten. Man hittar knappast något på svenska om hela problemområdet.

Vill du veta mera så kolla dessa linkar:(forts följer)

2 kommentarer:

Lars Osterman sa...

testar bara om dethär fungerar..

;-)

Josef Boberg sa...

Hejsan Lars,

Min reflektion blir: Är det överhuvudtaget möjligt med en politisk demokrati i den här formen av ekonomisk diktatur ?

Ha det... önskar
ParadigmSkiftesvännen
- vännen Josef


PS. Kolla gärna vad jag har sakt om saken på min hemsida boberg. nl under rubrikerna IT22, IT24, IT36:2:1, F13, F17 och F148. DS.