torsdag 23 augusti 2007

Ron Paul Revolution (del två)

Man talar om the Ron Paul Revolution
Det sjuder bland gräsrötterna i USA. För en gångs skull finns det goda nyheter från Amerika. Bakgrunden är det kommande presidentvalet år 2008 som redan har inletts med ett femtontal kandidater vilka ställer upp för de bägge huvudpartierna. Etablissemanget och krigshetsarna representeras av huvudparten av kandidaterna, men tre möjliga presidentkandidater håller envist på att krigshandlingarna omedelbart skall upphöra: Mike Gravel (D-Alaska), Dennis Kucinich (D-Ohio) samt sist men inte minst Ron Paul (R-Texas).

Speciellt Ron Paul har lyckats vinna flera av republikanernas interna direkt tv-sända presidentvalsdebatter med sina välformulerade och lättbegripliga hänvisningar till konstitutionen. Publiken har oftast visat sitt förtroende för honom genom att nedösa RP med totalt överlägsna siffror. Statistiken finns samlad på min blogg för den som tvivlar - sök längs ner här på sidan.
RP vill ta hem trupperna omedelbart eftersom hela kriget var emot konstitutionen eftersom bara fiender som hotar nationen skall bekämpas genom att krig förklaras, utkämpas och avslutas.

RP anser dessutom att USA ingalunda behöver ha 730 militärbaser runt om i världen. USA skall även sluta leka världspolis och sluta blanda sig i andra staters affärer. På en direkt fråga om han som president skulle reagera om Nordkorea anföll Sydkorea sade han i en intervju: "Why should we care. Just think of Vietnam. Now we are having mutually prosperous trade exchange with Vietnam instead of a war with 60.000 american casualties"
Men det är ingalunda bara utrikespolitiken Ron Paul vill ändra på. Både han och Kucinich har sedan länge stått för det som av många upplevs som radikala finansieringsmodeller för den offentliga ekonomin. Bägge talar varmt för de uppenbara fördelarna med att omdelbart övergå till det som konstitutionen deklarerar, dvs statlig av kongressen styrd kontroll av dollarn - dess totalmängd, värderingsgrund och allmänna kreditvillkor.
Dagens läge med en privatägd, Federal Reserve representerar motsatsen. Federal Reserve kördes igenom kongressen strax inför julghelgen 1913 och saknar enligt Ron Paul - och många andra bl.a. juristen Edwin Viera, J.D. (Harward) legitimitet emedan den är i konflikt med konstitutionen som stipulerar att kongressen skall ha kontroll över dollarn och inte kan delegera eller överföra det till nån privatägd organisation.
Ron Paul talar om "sound money" och menar motsatsen till dagens system där statsapparaten är tvungen att låna sina dollars av FED mot ränta. Systemet idag fungerar så att statskontoret trycker upp obligationer, pantsätter dem mot ny kontokredit. "Centralbanken" Federal Reserve anser sig ha monopol på att att förmedla statsobligationer mot digital kontrokredit i dollar. Summan av statens påtvingade upplåning från FED är idag 9.000 miljarder dollar. Räntekostnaderna för skattebetalarna blir årligen ca 450 miljarder dollar. Enligt Ron Pauls självklart sunda system skulle staten direkt skapa samma pengar utan att behöva lägga ut ränta till privatbankernas guldgris FED.

Nämnas kan att idén i sig är gammal och användes framgångrikt av Abraham Lincoln 1863-65 (se Monetary Reform 1865) samt JFK 1963 (Executive order 11110 ) - men den gillas absolut inte av bankerna och dess prominenta ägare som bildar den finansiella överklassen och etablissemanget i dagens USA.
Ron Paul har påminnt väljarna att statens dollarförbindelser ingalunda är bara statsskulden (se www.debtclock.com ) utan totalskulden är ca 50.000 miljarder (på engelska 50 trillion) och växer numera med ca 1,45 miljarder dollar per dag. Ron Pauls frågar sig helt berättigat om man kan kalla dagens system trovärdigt eller överhuvudtaget hållbart ? Nämnas bör att s.g.s. alla stater i världen finansierar sin offentliga ekonomiers underskott enligt samma huvudlösa metod. Exempelvis Finland som tryckte upp obligationer och lånade upp 400 miljarder mark 1993-95 som följd av den ekonomiska krisen då.
Men Ron Pauls valprogram tar ingalunda slut här. Han påvisar att den federala inkomstskatten saknar legitimitet eftersom det 14:de tillägget inte ratificerats av tillräckligt många stater enligt konstitutionens regler. Han anser att Internal Revenue Service (IRS)som driver in skatterna - inte sällan med hjälp av FBI och polis, kan stängas för gott. Undra på att det sjuder bland gräsrötterna. Ron Pauls anföranden finns idag på YouTube och Googlevideo i 44.000 olika versioner och lär ha setts att ca 40 miljoner internet-tittare enligt James Kelso på Live Leak.
Vidare några plock från valprogammet: göra slut på bankernas nuvarande finanspriviligier med s.k. "fractional reserve banking" som möjliggör gränslösa och okontrollerade mängder med nya pengar (kontokrediter) genom hänvisning till bankkundernas depostioner enligt en formell 10% regel. Härav följer att bankernas krediters andel av totalmängden pengar i västliga ekonomier idag är 95-98 %. Är det sunt att medborgarna mot ränta och säkerhet tvingas låna de pengar som medborgarna behöver för den dagliga penningförsörjningen ? Så sker det idag även hos oss i Finland.
Ron Paul vill dessutom dra ner på statsmaskineriet och den enorma byråkratin i USA genom att minska hela statsapparaten till ett minimun. Han frågar sig om vi behöver en stat som blandar sig i undervisnings - eller religionsfrågor. RP vill återta en hel del ny post911-terrorismlagstiftning bl.a. The Patriot Act. Han vill även stoppa det nya Nationella ID-kortet som onödigt och som något som inkräktar på privatlivet på ett osakligt sätt.
Ron Paul har deltagit i republikanernas primärval på alla orter det ordnats. Han vann Alabama Straw Poll med 81%, New Hampshire Straw Poll med 73%, Illinois med 31 % osv. Ron Paul har verkligen vind i seglen och det är ingalunda långsökt att se honom som den som gräsrötterna röstar fram som sin presidentkandidat.
Hans enda stora problem är att massmedian tiger om hans framgångar eftersom hans valprogram inte faller finanseliten i smaken. Ägarna verkar dikterar journalistiken. Men så verkar det vara även här i vårt land. Ron Paul har trots sina framgångar mig veterligen inte nämnts med ett endaste ord varken i Hbl eller HS. Men rätta mig gärna om jag har fel.
Under två valperioder har George W Bush och hans neokonservativa vasaller dragit ner USA i träsket. Olagliga, omoraliska krig och krigshandlingar, uppenbara lögner om bin Ladens roll, brott mot Genevekonventionen, tusentals tons med uransmällare, Enron-skandalen, post-9/11 polisstatslagstiftning mm mm.

Nu med en Ron Paul har världen en chans att få se ett nytt USA som skulle inge respekt och beundran. Tänk på den enorma goodwill som amerikanerna mötte ute i världen ännu på 80-talet jämfört med läget idag. Något liknande vore möjligt med ett USA med Ron Paul som president.
Resultatet vore en glansperiod inte bara ekonomiskt utan även socialt. Och det bästa av allt: ett sådant USA skulle troligen smitta av sig och samma statsekonomiska finansieringsmodeller utan låntagning, statsskuld och ockerräntor till finanselitens grå eminenser som idag skapar kreditpengar ut tomma intet vore inledningen till en global blomstringsperiod av tidigare oanade mått.


PS . Här hittar man en bra sammanställing av Ron Pauls valprogram på engelska.

Inga kommentarer: