lördag 2 oktober 2010

Mike Maloney talar till ryska bankdirektörerhttp://www.wealthcycles.com Mike Maloney was recently invited to speak at the 8th International Banking Forum in Sochi, Russia. The purpose of the conference was for bankers from around the world to meet and discuss the current state of the global economy, the banking system, and strategies for protecting their personal wealth (hence the speaking spot for Mike).

The first morning passed without too much fuss as each speaker gave an introduction and a brief talk on his or her area of expertise. However, by the end of the day...it became obvious that something was definitely wrong. After speaking with many of the attendees, Mike was alarmed to find that practically none of the international bankers understood our present monetary system. Most had no idea how currency is created! Here at wealthcycles.com, we've often wondered exactly how well modern day bankers understand the worldwide predicament that we find ourselves in. Ladies and gentlemen, our worst fears have been confirmed - the lights are on, but there's nobody home.

Mike's presentation on personal protection of wealth changed overnight, into one of basic education on our monetary system. How can anybody take the role of wealth protection (or running an economy!) seriously unless they can see the massive storm that lies ahead?

Whether you are a banker or a baker, a lawyer or a bricklayer...the time to get educated is NOW. We hope you enjoy Mike's frantic effort to awaken the conference from its slumber. It would have been nice for Mike to finish his speech, but perhaps there was a little too much reality on the stage for these Masters Of The Matrix, the Demigods Of Delusion.

2 kommentarer:

Unknown sa...

Nu faller ju argumenteringen att lån är skapade ur insättningar då bl.a två “nobel”pristagare i ekonomi (detta då det inte är ett nobelpris) bevisat empiriskt att krediterna skapas först (alltså oberoende av insättningar) och reserver kollar de efter sedan. Den här “rundgången” av insättningar och uttag som skapar allt mer krediter (jämför med rundgången i ett högtalarsystem där mikrofonljudet tar upp ljudet från högtalarna som åker tillbaks till högtalarna o.s.v) är m.a.o överkomplicerad – bankerna hittar helt enkelt bara på krediterna och sedan går de och kollar efteråt om de kan hitta några reserver. Detta uttrycks dessutom helt klart i Feds egna skrifter.

Så, återigen, det är bevisat att “lånen” (påhittade krediter är en bättre beteckning) inte sker utifrån att bankerna “lånar” ut insättarnas pengar. Bankparasiterna hittar bara på krediterna från ingenting – svårare än så är det inte. Den där rundgången med att insättningar blir lån som blir insättningar som blir lån o.s.v är med andra ord fullständigt fel.

Den Australiensiska ekonomiprofessorn Steve Keen har skrivit en mycket bra artikel i ämnet som är lång men otroligt informativ.
http://www.debtdeflation.com/blogs/2009/01/31/therovingcavaliersofcredit/

I den redogör Keen oxå mycket klart att vi INTE har ett fiat-system utan ett kredit/skuld system. Jag tycker Maloney medvetet blandar ihop begreppen när han jämför Zimbabwe, som i princip bara hade ett rent fiatsystem med mycket liten bankverksamhet skapandes krediter/skulder, med väst som knappt har några fiat-system kvar utan bara ett nästan rent kredit/skuld system. Det är stor skillnad. En QE i ett nästan helt rent kredit/skuld-system bromsar bara upp deflationen när krediter förstörs (t.ex Japan eller USA där massiva QE bara dämpar penningmängdsminskningen). En QE i ett rent fiatsystem, såsom i Zimbabwe, ökar penningmängden och därmed inflationen direkt.

Jag har svårt att tro att Maloney inte är medveten om detta. Jag tror även att han medvetet försöker blåsa upp en bubbla i guldpriserna.

Finns en intressant tråd (och många andra)om att kreditsystem måste skapa bubblor för att kunna konkurrera med fiat-system diskuteras på Steve Keens forum. Vore intressant med dina synpunkter - du får gärna hoppa in.

http://www.talkfinance.net/f36/steve-keen-interview-6967/

Unknown sa...

Nu faller ju argumenteringen att lån är skapade ur insättningar då bl.a två “nobel”pristagare i ekonomi (detta då det inte är ett nobelpris) bevisat empiriskt att krediterna skapas först (alltså oberoende av insättningar) och reserver kollar de efter sedan. Den här “rundgången” av insättningar och uttag som skapar allt mer krediter (jämför med rundgången i ett högtalarsystem där mikrofonljudet tar upp ljudet från högtalarna som åker tillbaks till högtalarna o.s.v) är m.a.o överkomplicerad – bankerna hittar helt enkelt bara på krediterna och sedan går de och kollar efteråt om de kan hitta några reserver. Detta uttrycks dessutom helt klart i Feds egna skrifter.

Så, återigen, det är bevisat att “lånen” (påhittade krediter är en bättre beteckning) inte sker utifrån att bankerna “lånar” ut insättarnas pengar. Bankparasiterna hittar bara på krediterna från ingenting – svårare än så är det inte. Den där rundgången med att insättningar blir lån som blir insättningar som blir lån o.s.v är med andra ord fullständigt fel.

Den Australiensiska ekonomiprofessorn Steve Keen har skrivit en mycket bra artikel i ämnet som är lång men otroligt informativ.
http://www.debtdeflation.com/blogs/2009/01/31/therovingcavaliersofcredit/

I den redogör Keen oxå mycket klart att vi INTE har ett fiat-system utan ett kredit/skuld system. Jag tycker Maloney medvetet blandar ihop begreppen när han jämför Zimbabwe, som i princip bara hade ett rent fiatsystem med mycket liten bankverksamhet skapandes krediter/skulder, med väst som knappt har några fiat-system kvar utan bara ett nästan rent kredit/skuld system. Det är stor skillnad. En QE i ett nästan helt rent kredit/skuld-system bromsar bara upp deflationen när krediter förstörs (t.ex Japan eller USA där massiva QE bara dämpar penningmängdsminskningen). En QE i ett rent fiatsystem, såsom i Zimbabwe, ökar penningmängden och därmed inflationen direkt.

Jag har svårt att tro att Maloney inte är medveten om detta. Jag tror även att han medvetet försöker blåsa upp en bubbla i guldpriserna.

Finns en intressant tråd (och många andra)om att kreditsystem måste skapa bubblor för att kunna konkurrera med fiat-system diskuteras på Steve Keens forum. Vore intressant med dina synpunkter - du får gärna hoppa in.

http://www.talkfinance.net/f36/steve-keen-interview-6967/