torsdag 13 januari 2011

Mats Höglund om penningreform och medborgarlön

Mats Höglund skriver på Grön Solidaritet:

Mats40 skriver:

Medborgarlön (basinkomst) är en laddad symbolfråga. Har man med den i ett manifest av något slag så uppfattas man som (alltför) radikal. Har man inte det, utan bara är allmänt tillväxtkritisk, så uppfattas man som ganska okay, åtminstone av vänstersidan av Socialdemokraterna och merparten av vänsterrörelsen. Men vad man åtminstone borde kunna ha med är en breddning av synen på arbete. Arbete, eller kanske snarare deltagande, bör inkludera mer än enbart lönearbete. Sociala rättigheter, som idag enbart ges till lönearbetare (samt de som lönearbetat tidigare, är tillfälligt sjuka från lönearbete och söker lönearbete aktivt), bör i framtiden även kunna ges åt personer som ägnar sig åt andra former av deltagande i samhället.

Själv har jag till exempel skrivit ca 800 artiklar på svenska wikipedia, och det betraktar jag åtminstone själv som en form av produktivt arbete. Förhoppningsvis så är det åtminstone några av dessa artiklar som journalister eller skolelever kunnat få användning av i sitt dagliga ”riktiga arbete”. Det är också ett arbete att studera, liksom att engagera sig i politik (även på andra sätt än att officiellt vara ”politiker”) och förstås att vara förälder, hockeymorsa a lá Sarah Palin mm.

Men egentligen så rimmar det ganska illa med grön politik att utesluta medborgarlön bara för att borgerliga ledarsidor och borgerliga socialdemokrater uppenbarligen inte tycker om idén. Som jag själv skrivit tidigare så är det dock en idé som kan bli en pusselbit i olika politiska projekt. Man kan till och med tänka sig en kristdemokratisk medborgarlön. Hur? Ja, om barnnivån är hög, nivån för vuxna i arbetsför ålder är låg, samt om pensionärsnivån är hög. Då gynnas nämligen barnfamiljer och pensionärer samtidigt som folk i arbetsför ålder har en ganska stor press på sig att lönearbeta (och bidra till tillväxt i ekonomin).

En medborgarlön som skulle passa i ett grönt samhälle däremot bör nog vara en där nivån för vuxna i arbetsför ålder bör vara högre. Så att det blir möjligt att leva även utan att lönearbeta, om än på en ganska låg nivå. Jag kan tänka mig att en grön medborgarelön, helst i form av basinkomst, bör ligga på 6-9000 kr. Om nivån är 6000 kr finns utrymme att komplettera med någon form av socialförsäkringar (eller helst annat, mer grönt, system som uppmuntrar till arbetsdelning). Om nivån är 9000 blir det inte så mycket komplement. Det är dock en ideologisk skillnad, inom ramen för det gröna, med nivån 6000 kr och nivån 9000 kr. Den förra nivån gör att samhället blir grönt/socialliberalt. Den andra nivån gör att samhället blir grönt/ekosocialistiskt. Det som talar för den förra nivån är att den är lättare att finansiera. Det som talar för den senare nivån är att då skulle tillväxten minska. Något mellanting kanske är att föredra.

Ytterligare en politisk fråga som bör vara med i manifestet är penningreform. Jag har skapat en grupp på facebook där detta diskuterats rätt ingående de sista två åren. Gruppen heter ”Nätverket mot bankernas skapande av pengar ur luft”. Vi har bland annat diskuterat Ellen Browns Bankerna och Skuldnätet samt Bill Stills videor.

Bill Still, känd från bland annat The Secret of Oz, menar att penningreform bör ha två grundpelare. Den första är att stater måste förbjudas att låna pengar (låna via utgivning av statsobligationer). Stater kan och bör ge ut egna pengar, de behöver inte skuldsätta sig till banker. Den andra är att banker måste förbjudas att låna ut pengar som de inte har. Det vill säga systemet med bankväsende baserat på fraktionella reserver måste förbjudas, det som på engelska heter ”fractional reserve banking”. Observera dock att det inte är någon grön lösning att istället för dagens system gå tillbaks till någon form av guldmyntfot eller att det bara är guld som skall vara pengar. De enda som gynnas av ett sådant system är de stora guldbaronerna, vilket förklaras rätt bra i Ellen Browns bok.

Inga kommentarer: