måndag 23 maj 2011

Bloggen Ett Nytt Penningsystem

Bankerna vill inte att vi ska veta vad pengar är och de vill att vi ska tro att deras krediter är pengar. De gör det krångligt genom att blanda ihop begreppen mellan pengar och fordringar på pengar.

Bostadsobligationer är t.ex inte pengar, krediter är inte heller pengar. Bankernas bostadsinstitut hittar på bostadsobligationerna där bostäderna utgör ”säkerhet” – men obligationer är inte pengar utan fordran på pengar. Krediterna som finns på kundens konton är också fordringar på pengar som kunden har på banken. Men banken vill att kunderna ska tro att bankens påhittade krediter är pengar. Och de gör allt för att vi ska använda deras påhittade krediter som pengar.Läs resten av det långa inlägget här.

Inga kommentarer: