torsdag 27 mars 2008

Välkommen till Världen !


Vaccin innehåller ofta upp till 50.000 ppm (parts per million) kvicksilver. Östersjöströmming duger inte till mat om den innehåller 20 ppm.
Annat trevligt man blir injicerad är: aluminium, formaldehyd m.fl. konserveringsmedel

3 kommentarer:

Anonym sa...

vad betyder det egentligen? varför innehåller vacciner denna halt QS? Hur påverkas man?

Lars Osterman sa...

Under de senaste åren har medvetenheten ökat om att barn kan få utvecklingsstörningar på grund av att kvicksilver används som konserveringsmedel i vacciner.

Thiomersal är det vanligaste konserveringsmedlet av denna typ. I USA och Storbritannien är thiomersal vanligt förekommande medan användningen i Sverige har minskat kraftigt (se TF-Bladet nr 1/2000). Den engelska tidningen The Sunday Times har bedrivit undersökande journalistik när det gäller kopplingen mellan autism och kvicksilver i vacciner. Nedan följer en sammanfattning av en artikel i The Sunday Times (27 maj 2001).

Anonym sa...

www.vaccinfakta.com