torsdag 12 februari 2009

Ekonomisk Reform

Det händer på flera fronter. Finanskrisen, eller vad vi nu sedan skall kalla den framkallar aktivism och inititativ - fint. Ifall du inte ännu besökt Ekonomisk Reform så rekommenderar jag det varmt. Själv sitter jag ju här i Finland med smått liknande planer. Här ser du en bild av sajtens framsida: http://www.ekonomiskreform.se/index.php?page=

Är du bosatt i Sverige och har rösträtt i politiska val så vore det fint om du skrev in dej som en av dem som stöder reform programmet. Jag hoppas få fram något liknande för Finlands del.

Personligen tror jag det inte räcker med pengar utgivna skuldfritt av ett statligt penningväsen - utan att vi även måste gå in för det som har kallats för "national dividend"- eller medborgarlön.
Detta av två orsaker, dels eftersom skuldsättningen gått så långt att dividenden sannolikt är den enda möjligheten att kvittera bort den. Och dels, eftersom automatiseringen och datoriseringen förr eller senare leder till att det nog blir så att en stor del av oss som bildar "arbetskraften" inte behövs för samhällets grundfunktioner. Vi kan bidra på andra vis.

Rekommenderar att du kollar upp Richard C. Cook och hans The Cook Plan.

Inga kommentarer: