lördag 21 februari 2009

Vi är inte skyldiga att betala statens lån


If they can't show your signature, it is not your debt... http://www.freedomainradio.com

Vi är inte skyldiga att betala statsskulden - vi har inte förbundit oss. Det har staten gjort. Staten har lånat mot vår framtida arbetsinsats. Staten planerar att beskatta oss på en del av arbetsinsatsens värde. Men - man kan jämföra detta med en slavdrivare som lånar av bankerna mot slavarnas framtida arbetsinsats. Slavarna är väl inte skyldiga att betala slvadrivarens lån..
Intressant synpunkt.
Inga kommentarer: