måndag 11 oktober 2010

Några ord om ekonomisk demokrati

Eftersom man nu i egenskap av "partiordförande" råkat få publicitet och blivit intervjuad till höger och vänster, fått läsa märkliga rubriker och rynka på pannan åt sina egna ord i tryck, vill jag gärna komma med några preciseringar.

Vad handlar "ekonomisk demokrati" egentligen om?

Det är frågan om ett brett reformprogram med avsikt att demokratisera den ekonomiska makten.

Det finns en hel räcka olika alternativa reformer som man kan tänka sig leda till en mera demokratisk ekonomistyrning - eller alternativt en mera folkväldesstyrd ekonomi.

I praktiken handlar det om att påminna medborgarna om att privilegiet och ansvaret att skapa pengar och sätta dessa nya pengar i cirkulation urprungligen var en statlig angelägenhet. Därför är det idag många som undrande ställer sig frågan hur i alla fridens namn det blivit så att privatägda vinstinriktade aktiebolag står för 95-99% av en formellt suverän stats penningutgivning?

Vi är många som insett att tidigare generationers politiker gjort att stort misstag då de låtit penningmakten glida staten ur händerna. Idag är läget det att stater och andra offentligträttsliga samfund får stå med mössan i hand och be om lån av dessa privatägda banker. Konstigt. Bankerna är ju trots allt institutioner som staten borde kunna styra över och reglera så att staten inte är svagare eller den part som blir utsugen av penningväxlare och andra låneparasiter?

Slutligen har vi i denna rörelse insett att det är fullt möjligt att reformera dagens västliga "demokratiska" ekonomier så att penningutgivningen återförs till gemensamma händer.

Genom detta blir det med ens möjligt att betala ut medborgarlön, pensioner och bygga allt tänkbart och behövligt som vi har realresurser till. Är det inte märkligt att vi har byggmaterial (trä, sten, sand, cement, stål) , massvis med villiga byggarbetare och maskiner och verktyg att förverkliga vad som helst vi åtar oss ...men vi kan inte bygga för vi saknar något så simpelt som pengar. Pengar - som det inte i praktiken kan råda någon brist på eftersom dagens pengar är dels tryckt papper...och dels enbart bokföring på bankens programvara.

Hur kan vi med andra ord sakna pengar?

Orsaken är den att nya pengar idag skapas enbart mot skuldsättning och av dessa privatägda banker som bara vill göra vinst och som gör det genom att parasitera på hela samhället.

Samhället bör med andra ord antingen ändra på lagstiftningen som bestämmer vad bankerna får och inte får göra - eller så bör samhället ge sig in i bankingleken och visa privatbankerna var skåpet skall stå.
Här avser jag det att kommunal och statlig banking alltid kommer att vara mera konkurrenskraftig eftersom publika samfund inte behöver tänka på att göra vinst. Det räcker nämligen mer än väl om en kommunal bank gör nollresultat.
Folket och hela samhället vinner på detta.

Våra teser till politikerna är med andra ordföljande:

1.Reglera bankverksamheten så att bankerna i praktiken bara får göra det som folk ändå tror bankerna gör.
2. Återta privilegiet och ansvaret att skapa pengar och ge det till stat, stad och kommun.

3.Vårt samhälle kan inte överleva dagens skuldsättning om inte detta görs möjligast snart.


Några ord om föreningen

"Ekonomisk Demokrati Finland rf" - finns egentligen inte alls ännu eftersom alla andra i föreningen bara pratar finska. Föreningen har med andra ord registrerats som Suomen Talousdemokratia ry. Min avsikt är dock den att i sakta mak ordna sakerna så att både föreningen och dess hemsidor blir tvåspråkiga. Våra knappa resurser har inte gjort detta möjligt ännu.

Våra nya hemsidor har följade andress: http://www.talousdemokratia.fi

De gamla hemsidorna hittar du här: http://www.talousdemokratia.webs.com

Min finskspråkiga huvudblogg: http://talousdemokratia.blogspot.com

Dessutom är jag inte den enda som skriver om dessa frågor här i Finland. Föreningen har flera andra aktiva personer. Bland dessa kunde nämnas:

Ville Iivarinens och hans blogg

(flera följer)

Dessutom finns det ett flertal personer utanför föreningen som trots det bidrar med mycket tankar och funderingar åt samma riktning. Vill gärna nämna några:

Jani Laasonens blog

Samassa Veneessä


Kollar du opp någon av dessa finska bloggar eller hemsidor så glöm inte att du t.ex. kan använda google translater och på detta vis få sidan översatt till svenska. Visserligen mycket klumpig svenska ja - men ändå..

1 kommentar:

Farfar sa...

Mycket bra blogg du har och jag följer den med stort intresse. Vi är några stycken som har funderat i liknande termer på denna sidan pölen.