torsdag 10 april 2008

9/11 Demolition

Dispyten om hur de tre WTC-tornen kunde raseras till smulor på bara 6-10 sekunder fortsätter, trots att massmedia inte noterar det hela.
Mer och mer kunnigt yrkesfolk träder ut i offentligheten och ger 9/11 Truth - sanningsrörelsen sitt fulla stöd. Nyligen noterade jag att ett hundratal arkitekter bildat en aktiv sanningsrörelse.

Idag ser jag att en samling prominenta erfarna byggnadsingeniörer gjort det samma och sparar inte på krutet då det bevisar som sin ovillkorliga ståndpunkt att tre WTC-tornen sprängdes avsiktligt och på ett sätt som till fullo följer modellen för avsiktlig "demolition".

Titta även på vad den holländske demolitionsexperten Danny Jowenko säger då han på video första gången ser hur WTC-7 försvinner på 6 sekunder.

Det här är en fråga som gäller oss alla, för hela det sk"kriget mot terrorismen" baserade sig på att man påstår att islamiska extremister "hotar" oss alla i väst.
Om det visar sig vara så att det de fakto var Mossad & israeliska intressen som utförde sprängningen så borde väst rikta sina hämnaktioner dit där den verkliga fienden finns.

Inga kommentarer: