måndag 9 mars 2009

Lissabon avtalet: Dödstraff i Europa

Kolla in de mänskliga rättigheterna i EU- fördraget (smyggrundlag) och speciellt undantagen och och specialfallen som finns i protokoll, bilagor och dessas fotnoter

Red Ice Creations: Lisbon Treaty allows for Death Penalty across EU


Professor Schachtschneider pointed out that it [the European Union reform treaty, a.k.a. the Lisbon Treaty] also reintroduces the death penalty in Europe, which I think is very important, in light of the fact that, especially Italy was trying to abandon the death penalty through the United Nations, forever.

And this is not in the treaty, but in a footnote, because with the European Union reform treaty, we accept also the European Union Charter, which says that there is no death penalty, and then it also has a footnote, which says, “except in the case of war, riots, upheaval” – then the death penalty is possible.

Schachtschneider points to the fact that this is an outrage, because they put it in a footnote of a footnote, and you have to read it, really like a super-expert to find out!


*

1 kommentar:

Stolt kämpe sa...

En eloge till dig som är vaken o alert o varnar de sovande!
Nu är väl frågan: Kommer Irlands nej att stå sig, eller kommer "dom" att manipulera så Irland skall rösta igen o igen till "dom" får det svar "dom" kräver? Eller kan man hoppas på att nya partiet Libertas är en nödutgång ifrån detta EU-mörker?