onsdag 14 oktober 2009

Rauni-Leena Kilde varnar för vaccineringshysteri

Alla känner ju dr Rauni-Leena Kilde f.d. Luukanen...
http://www.youtube.com/watch?v=185HKE2c5Gg

Inga kommentarer: