onsdag 22 september 2010

Ekonomisk Demokrati Finland

Vår förening, Suomen Talousdemokratia ry som grundades på hösten 2009 och registrerades i januari 2010, har bestämt sig för att försöka bilda ett nytt parti här i Finland. Orsakerna til dethär är många.

Enbart genom politiska partier har man i praktiken möjlighet att ställa upp i val. Inför valen har de politiska partiernas kandidater tillgång till huvudtidningarnas insändarspalter. Inför valen har de partiernas kandidater möjlighet att framföra sina synpunkter genom olika sökmotorer på internet.

Som läget just nu är i skrivande stund, har föreningen redan samlat in runt 400 understödskort. Det är ju som känt så att varje förening som vill bli ett parti är tvunget att samla in 5000 (femtusen) namnteckningar på dessa små kort av storlek A6. Genom att klicka på linken nedan ser du kortet som det nu ser ut på finska. Tyvärr saknar vi svenskspråkiga kort.

http://www.samassaveneessa.info/kasso/pdf/TD1.pdfIfall du själv är en röstberättigad finländsk medborgare kan även du klicka på linken, printa ut kortet - och sända det till undertecknad med adressen "Suomen Talousdemokratia ry / Österman, Emsalövägen 285, 06950 EMSALÖ "

Ifall du tvekar att skicka kortet vill jag påminna om att du på inget vis varken binder dej eller blir medlem i förening eller parti. Inte eller hamnar du i något register. Vem som helst kan t.o.m samma dag eller samtidigt skriva under olika partikandidaters understödskort.

Det enda man kollar och bryr sig om på Justitieministeriet är att kortens undertecknare verkligen är 18-fyllda röstberättigade medborgare i republiken Finland.

Av förra meningen frmgick det redan - men jag påpekar ännu att när vi samlat in 5000 kort så skickar vi dem till Justitieministeriet och efter att korten kollats och godkänts - blir föreningen Suomen Talousdemokratia ry - ett politiskt parti i Finland. Vi kommer naturligtvis att i svenska sammanhang använda namnet Ekonomisk Demokrati Finland...och hoppas att vårt namn i folkmunnen blir "ekonomidemokraterna".

Vad står vi för då ?

Helt kort:

1. Vi vill ändra penningsystemet från dagens skuldbaserade penningsystem där bankerna har privilegiet att skapa pengar då du eller jag undertecknar vår skuldförbindelse i samband med ett lån. Ja - du förstod det - bankena skapar helt nya pengar varje gång vi lyfter ett lån. Vi anser att detta privilegium bör vara ensamt statens - eller varför inte även kommuners. Historien är full av exempel på olika länders blomstringsperioider - och det visar sig att man under dessa perioder ofta skött penningutgivningen som ett statligt privilegium.

2. Eftersom penningutgivningen idag sköts som vi redogjorde för ovan, inser vi hur enkelt det är att övergå till ett system med basinkomst/grundinkomst/medborgarlön. Inga skatter behöver höjas - tvärtom kan de sänkas rejält.

3. Grundinkomsten möjliggör att vi kan dela det befintliga arbetet mellan flera personer så att alla arbetsvilliga kan jobba med det som de vill. Vi kan därmed förkorta arbetstiden med upp till 50%. Det kan göras genom att vi jobbar 2-3 dagar i veckan eller alternativt 4-5 timmar per dag. Pensionsåldern kan likväl sänkas rejält - för den som vill. Endel av oss vill ju
jobba som tusan - det må dom göra...

4. Statliga pengar leder till att statsskulden småningom kan betalas bort - likaså städers och kommunernas skulder. Vi inser att samhället kan bli skuldfritt genom dessa reformer.

Det finns en hel del andra reformer man kunde kasta fram - men vi sparar dem eftersom landet trots allt är en demokrati där man underhandlar om reformer som dessa. Allt vi vill få fram är faktumet att den penningreform vi förespråkar är en möjlig realitet.

Du kan läsa mera om olika insatta personers åsikter om penningreform här:

http://www.ekonomiskreform.se/

Vi vore synnerligen tacksamma ifall just du ville hjälpa till med att samla in det behövliga understödet vi behöver för att göra det nya partiet till verklighet. (gäller finländska läsare)

Notera även Facebookgrupperna: "paljastetaan rahan valhe" och "talousdemokratia".

1 kommentar:

HCA sa...

Härligt!
Ni har mina lyckönskningar, kanonbra initiativ.

Ser fram emot att ni så småningom blir en otroligt obekväm sten i bankirernas skor..:)