torsdag 2 september 2010

Skapa Pengar Nu !

Visste du att 95% av våra pengar skapas av privata aktörer i form av lån till samhället som sedan återbetalas med ränta? Tanken har varit att om bankerna tillåts skapa pengar för egen vinning så skulle alla gynnas. Men det har inte fungerat! Resultatet har blivit en kasinoekonomi med ständiga finanskriser där ett fåtal berikas på bekostnad av alla andra – ett sorts skuldslaveri!

Istället kan pengar skapas för att direkt tjäna samhället, utan privat vinstmaximering. Det ger en bättre och mer hållbar ekonomi för alla – från individer och företag till hela regioner och länder. Det finns redan goda exempel på banker som arbetar på det här sättet. Låt oss se till att det blir den styrande principen för hela finanssektorn!

Skriv under namninsamlingen för att visa beslutsfattarna att vi med-
borgare vill ha ett bättre ekonomiskt system för människa och miljö!

http://www.skapapengar.nu/


Fråga: Hur är namnlistan kopplad till politiken?

Svar: Att skriva under namninsamlingen gynnar ens egna parti. Frågan om hur pengar skapas skär igenom alla politiska gränser.

Fråga: Varför ska jag skriva under uppropet / namninsamlingen?

Svar: En underskrift innebär att man vill ha ett pengasystem som gynnar alla. En reform av vårt ekonomiska system leder till mer pengar i fickan för gemene man samtidigt som semestertid kan utökas och arbetstiden minska till exempelvis 6 timmars arbetsdagar. Regeringen samt våra folkvalda politiker får tillgång till mer pengar så de kan se till så samhället fungerar utan nedskärningar inom t.ex. skola, vård och omsorg.

Fråga: Vem tjänar på dagens ekonomiska system?

Svar: 95% av alla pengar skapas av privata aktörer som lånar ut dessa pengar med ränta. Denna ränta går framför allt till privata bankinstitut enligt principen att ju mer egoistiska dessa tillåts att vara, desto bättre är det för alla. Det är en princip som inte har visat sig fungera, tvärtom skapar den återkommande bubblor och kriser som omfördelar alltmer kapital från flertalet människor till en liten elit.

Fråga: Vad finns det för alternativ?

Svar: Det finns alternativ som istället bygger på att pengar och ränta ska skapas för det gemensamma bästa utan att först gynna ett fåtal. De är allt från lokala sparbanker till medlemsbanker eller statsägda utvecklingsbanker mm. Formerna är många men principen densamma: De arbetar enligt mandatet att tjäna samhället och lokala ekonomier snarare än att tjäna pengar för egen del.

Fråga: Varför måste det ekonomiska systemet ändras?

Svar: Det är dags att makten över penningskapandet återförs till de som bryr sig om allas välfärd och inte bara ett fåtal aktieägares. Först då kan vi uppnå en hållbar, fredlig och rättvis värld med en vital marknadsekonomi. Ett jämlikt samhälle ger konkurrenskraft, hållbar utveckling och lyckligare liv för alla. Det börjar med att vi ändrar samhällets princip om för vilket ändamål våra pengar ska skapas.

Inga kommentarer: