tisdag 20 januari 2009

Superskulden Part 1.America is in real trouble.
English with Swedish text.
Part 1 of 6.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Visserligen tar dom upp den ofattbart stora skulden, men eftersom dom inte nämner orsaken eller bakgrunde eller nånting egetligen som är viktigt för att förstå urproblemet, så är jag beägen att påstå att detta är slug desinformation.

Lars Osterman sa...

Vadå? Skulden är ju precis som dom säger summan av alla statliga budgetunderskott sedan 1776.

Dessutom handelsunderskotten och de två andra typerna av underskott som nämdes. Bl.a ledarskapsunderskott.

Bara sedan september 2008 har skulderna ökat med ca 8,5 biljoner, så summan är nätt och jämt den dubbla jämfört med vad som angavs i filmen.

Man kunde ännu konstatera att alla krigen som USA blandat sig i har kommit att kosta en hel del. Man har ju trupper i uppskattningsvis 130 länder på över 700 militärbaser. Dessa producerar ingenting men kostar att upprätthålla.

Anonym sa...

Jag menar att dom tar inte upp själva kärnan, d.v.s att pengar skapas av luft, som det skall betalas ränta på och dessutom att luftpengarna skall återbetalas med riktiga pengar, vilket betyder att den sortens pengar som skall in till parasiterna är frukten av konkret arbete utav oss slavar.
Det nämns inte alls. Varför då?

Lars Osterman sa...

Ja det förstås. Men eftersom det problemet är globalt och inte amerikaspecifikt så anser dom väl det vara av mindre betydelse.

Men var och en torde inse att INGEN kan ha biljoner (trillons) liggande i nåt bankvalv väntande på att Uncle Sams skall tigga om ett par hundra miljarder till.