måndag 10 december 2007

Det finns inget verkligt krig mot terrorism. Allt är angloamerikansk teater

Webster Tarpley avslöjar sanningen om kriget mot terrorismen....och visar hur bluffen utnyttjas av maktklicken England-USA-Israel. Öveallt där det bildas motståndsorganisationer som försöker hjälpa till att frigöra diverse folk ur maktklicken grepp - finner plötsligt en parallellorganisation med samma namn som spränger bomber och gör attentat. Och den ursprungliga rätt oskyldiga befrielseorganisationen utpekas som skyldig av världspressen. Al-qaida är ett skolboksexempel på detta. Inom Operation Gladio gjordes samma sak i Tyskland och Italien på 70-80 talen - och då utpekades de skyldiga som Röda Brigaderna och Bader-Meinhof. I själva verker handladet om västliga militäroperationer med avsikt att miskreditera allt vänstermotstånd.Troligen utövas detta av organisationer som CIA, MI6 och Mossad helt oberoende av statsledningens politik. Vem vet..?

Inga kommentarer: