tisdag 18 december 2007

Vad utgör det verkliga hotet från Iran..?


Bush och hans hejdukar tycks ha dille på att hota vissa länder med krig och krigsåtgärder som fleråriga handelsembargon. Låt se - Irak, Nordkorea, Sudan, Venezuela, Kuba, Libyen, Iran. Vad har dessa länder gemensamt ? Enligt Bushretoriken är de ju Ondskans axelmakter. Eller försöker skaffa kärnvapen. Eller är odemokratiska. Eller har en olämplig man vid makten.

Dessa länder har även det gemensamma att deras banksystem inte kontrolleras av anglo-amerikanska bankingintressen.

Ellen Brown
, JD som skrivit boken Web of Debt och som jag bloggat om tidigare i höst, påpekar detta och undrar om dethär kan vara den verkliga orsaken till att Bush av sina överordnade inom bankingfalmiljerna "fått i uppdrag" att eliminera de sista nationer som tappert kämpar emot de internationella bankernas tentakler.

Under den senaste tiden har Iran varit huvudboven - och Ellen Brown har detta att säga om det iranska banksystemet:

"Iran's state-owned central bank issues the national currency, with the seigniorage accruing to the government rather than to private banks. The Iranian government is among the few to have very little foreign debt. It uses its state-owned banks to make loans and credits available to industrial and agricultural projects. The most unique feature of the Iranian banking system, however, is that it follows the Islamic proscription against usury. That means loans are made interest-free."
"Den iranska statsägda centralbanken ger ut sedlar varvid sedelutgivningsvinsten (seigniorage) tillfaller statmakten utan att privata banker kan ta del av vinsten. Iran har en mycket liten statsskuld. (=inga ränteströmmar till Londons city). Iran använder sina egna statliga banker vid långivning till industri- och jordbruksprojekt. Det mest iögonenfallande i det iranska banksystemet är det att man följer islamisk lag som förbjuder ocker(=ränta).
Av det följer att de lånen i praktiken är räntefria." (fri övers LÖ)

(OBS Vissa islamiska banker i andra länder tar en avgift eller en del av vinsten som krediten ger upphov till och kringår därmed förbudet mot ränta)

Inga kommentarer: