torsdag 6 november 2008

Bokrecension: Valtiot ja Terrorismi

Forum för Ekonomi & Teknik, Ragnhild Artimo :

Den Ansiktslösa Fienden

Hannu Yli-Karjaan­maa: Valtiot ja terrorismi, Multi­kustannus, 455 s.

New York 11.9.2001. Madrid 11.3.2004. London 7.7.2005. Terroristattacker är den nya krigsformen där inga Genève­konventioner gäller. Terroristerna använder flerstegsvapen med fruktan som invalidiserande sekundärverkan.

Terrorism är det säkraste sättet att under­gräva en nations stabilitet och moraliska ryggrad. Oavsett antalet offer, är den otrygghet och fruktan hos medborgarna som terrordådet ut­löser den svåraste och mest långvariga skadan. Den är direkt proportionell till attack­metodens oberäknelighet och till terrorplatsens ’vardaglighet’ som i praktiken gör det nära nog omöjligt att gardera sig mot dessa dåd.
Hannu Yli-Karjaanmaa analyserar i Valtiot ja terrorismi hur terrorism har använts och satts i system. Han belyser den moderna terrorismens historia och metodik med både äldre och färska exempel, men väljer att kritiskt granska de officiella sanningarna om terroristdåden, ofta formulerade med behovsanpassad politisk ändamålsenlighet av den drabbade nationens makthavare.

Läs hela recensionen

Inga kommentarer: