måndag 3 november 2008

Konsten att skapa börskrascher

Michael Delavante har skrivit en samling intressanta artiklar på svenska på nät-tidningen Zitiz.
Det jag speciellt rekommenderar är Konsten att skapa börskrascher del 1, del 2 och del 3.

Ett litet utdrag från del 1 :

Finanskrisen kommer att dra med sig den reella ekonomin i en kraftig recession, i såväl USA som Europa och resten av världen.

Ännu en chockterapi för massorna så att eliten kan fortsätta härska genom att söndra. De rikaste och mäktigaste i världen kommer inte att bli lidande av den rådande krisen, de har gott om buffertar. Istället är det diverse spekulanter och vinstmaximerande bonusjägare vilka tjänat sitt syfte som "nyttiga idioter" plus vanligt folk som får ta konsekvenserna av den cirkus som nu spelas upp.

Inga kommentarer: