söndag 28 december 2008

Koldioxiden påverkar inte klimatet

Plockat från Nya-Politiken.biz

Koldioxiden påverkar inte klimatet

Det finns inget samband mellan förhöjd koldioxidhalt och eventuella klimatförändringar. Uppvärmningen under 1900-talet ger inte anledning till oro, oavsett orsakerna. Den klimatpolitik som bygger på FN:s klimatpanel riskerar att drabba de fattiga mycket hårt. Det skriver Lars Bern och 20 professorer och docenter i naturvetenskapliga ämnen.

FN:s klimatpanel IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, bildades 1988 med direktivet att sammanställa forskningsrapporter rörande människans inverkan på klimatet. IPCC:s syfte är att granska och sammanfatta vetenskaplig information som är relevant för mänskligt orsakad klimatförändring, inverkan av sådan klimatförändring samt alternativ för anpassning och åtgärder.

Perspektivet har gjort att man koncentrerat arbetet på en växthuseffekt orsakad av mänskliga utsläpp av växthusgaser som koldioxid, metan och lustgas. Denna inskränkning innebär att man inte tillräckligt uppmärksammat andra klimatpåverkande faktorer som exempelvis solmagnetismens inverkan på molnighet och havsströmmars variationer. Vi menar att det saknas belägg för att de klimatförändringar som kunnat observeras inte huvudsakligen har naturliga orsaker.

IPCC:s scenarier över hur man tror klimatet kommer att utvecklas bygger på datormodeller. Ett scenario är ingen prognos utan något som kan inträffa om vissa mänskliga aktiviteter utvecklas som väntat. Modellerna är konstruerade så att måttligt förhöjda halter av koldioxid i atmosfären ger upphov till en avsevärd uppvärmning. Med scenarierna som underlag har man sedan utfärdat och utfärdar larmrapporter.

Läs hela artikeln.

Ursprunglig källa:Newsmill.se, 18.12.2008 Lars Bern2 kommentarer:

Anonym sa...

http://di.se/Nyheter/?page=/Artiklar/DEBATT___Nu_ar_jag_annu_sakrare_pa_att_klimathotet_ar_en_bluff_.aspx%3FArticleID%3D2009%5C01%5C16%5C319714%26words%3Dklimatet%252csandvik%26SectionID%3DEttan%26menusection%3DStartsidan%3BHuvudnyheter

Lars Osterman sa...

Fint hittat av ingeniören. Jag html-aktiverar din link:

Sanvikchef säker på att klimathotet är en bluff

DEBATT: "Nu är jag ännu säkrare på att klimathotet är en bluff"
Uppdaterad 2009-01-16 11:09

Bygg inte era affärer på att koldioxid är farligt. Det finns inga bevis för jordens galopperande uppvärmning. Näringslivet måste leva med den karta som politikerna har ritat upp. Men var beredda på att den ändras. Däremot finns ett stort antal bevisade miljöproblem som öppnar för bestående affärsmöjligheter, skriver förre Sandvikchefen Per-Olof Eriksson, som i dag medverkar på ett klimatseminarium på Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.