tisdag 23 december 2008

Where is MY bailout ?...Volvo och Saab tycks ha fått en del. Vi andra väntar på vår andel. Kanske den kommer senare som national dividend eller medborgarlön då beslutfattarna inser att det inte var rätt väg att kapitalisera varken banker eller industri - utan att man borde låta pengarna gå via medborgara till handelsmännen och småningom uppåt mot det tillverkande industrin och slutligen till en deposition i banksystemet. Varför göra det hela bakvänt. På engelska heter lösningen" TRICKLE UP ECONOMICS"...