fredag 5 december 2008

Solidar på Gotland ?

Stötte på intressant läsning på svenska samt långtgående planer för lokalvaluta och basinkomst på Gotland: solidar!
Texten har hänvisningar till Silvio Gesell och Rudolf Steiner. En dam som heter Åsa Brandberg verkar vara eldsjälen bakom det hela:

Åsa Brandberg,
ordförande i Föreningen Basinkomst,
Tel 08-722 36 14
E-post nypeng@hotmail.com

Vad handlar det om :

SOLIDARSYSTEMET MED VALUTAN SOLIDAR

Solidarsystemet är ett förslag till ekologisk-ekonomisk lösning, bland annat ägnat till att stävja ofrivillig inflyttning till städerna. Man kan se systemet som ett vapenlöst civilförsvar för att skydda jordens biosfär, avskaffa fattigdomen och i längden ge alla en varaktig fred. Om pengarna ska kunna avspegla energin i form av varor och tjänster på en marknad, så behöver vi två slags konton; ett så kallat handelskonto där en startsumma och alla inkomster löper in. På handelskontona minskar alla summor gradvis. Men de försvunna pengarna återförs elektroniskt nästa morgon till deltagarnas så kallade baskonton som ny basinkomst, alltid lika fördelad till alla deltagarna i en solidarregion. Basinkomsten kan bara sparas orörd, eftersom envägs spärrar förhindrar insättning på baskontona. Att låta sin basinkomst samlas orörd är därför det enda sättet att spara solidarer.

Systemet är självfinansierande, och det befriar samhället från en skattekarusell som idag drivs upp av räntekostnader till bankväsendet och den påföljande penningspekulationen.

Solidarsystemets basinkomst löper in hela livet och kan enligt beräkningar ge en dräglig levnadsstandard på grund av den kostnadseffektiva samhällsekonomi som följer.

Kombinationen av de båda kontona får mängden bytesmedel att ständigt anpassas till verkliga värden som köps och säljs. Man uppnår då en stabil konjunktur utan skuldbubblor, eftersom systemet har en konstruktion som inte medger lån och som därmed är skuldfritt.

När man använder sin basinkomst för att betala, går betalningen in på säljarens handelskonto där alla summor gradvis upphör. Nästa morgon återuppstår de försvunna pengarna som ny basinkomst, alltid lika fördelade till alla deltagarna – och enligt omröstningar på den "gemensamma kassans" baskonton. Kassan har bara baskonton för gemensam upphandling.


Ett ytterligare plock ur texten:

Ett mänskligare samhälle

Empatin i samhället ökar när stress och ekonomisk ångest avtar. I solidarsystemet tvingas ingen att arbeta, men systemet öppnar för frivilligt arbete och altruism, inte minst genom att människor efter hand befrias från girighet, bristtänkande, och en diffus ångest som orsakas av vårt nuvarande skuldskapande system som är byggt på krediter.

I snitt 40 % av dagens svenska konsumtionspriser består av företagens inbakade räntekostnader. Ref. 7 och 15. Dessa osynliga utgifter upphör i ett kreditlöst system. Därför kan en livslång basinkomst finansieras utan omvägen via skatter och bidrag. Då slipper vi inte bara administrationskostnaderna, utan också en rad andra kostnader som följer på rundgången av skattepengar som passerar bankerna i varv på varv medan ränta läggs på ränta. I stället för ringdansen av bidrag och regleringar via skatterna kan man själv bestämma när och hur man vill använda sin basinkomst, naturligtvis inom lagens gränser och solidarsystemets elektroniska ramar. Även ekobrott upphör i en ekonomi där man inte kan samla upp pengar som är ute på marknaden.

Man behöver inte vara solidarisk för att gå med i systemet. Men det ger en frihet att solidarisera sig med dem som idag slås ut. Världens fattigdom kan rätt och slätt avskaffas genom att man byter ut vårt utslagningssystem mot ett balanserat ekonomiskt system med nollränta.
Jag hoppas du tar dej tid att kolla Åsa Brandbergs idéer. Jag hittade henne först på Ellen Browns www.webofdebt.com där Åsa deltagit i diskussionen om penningreform.

1 kommentar:

Anonym sa...

Idéerna verkade intressanta, hoppas det blir ett lokalt försök så man får se hur det funkar :)

Ska kolla in henne lite noggrannare.